Archivo de la categoría: Papalibros

Resultado do concurso “Papalibros” 2ª Edición

CONCURSO PLURILINGÜE DE LECTURA “O PAPALIBROS” 2ª ED.

En cumprimento do punto 6 das Bases do Concurso publicamos a listaxe de concursantes por

orde descendente de puntuación.

LISTAXE DE CONCURSANTES CLASIFICADOS POR ORDE DESCENDENTE DE PUNTUACIÓN

Concursantes clasificados

Puntuación

Premios

Alejandro Solla Alonso 200 puntos 1º Premio Un ordenador portátil
Emma Selvi Miralles 170 puntos 2º Premio Un iPod
Alberto Rodríguez Vázquez 120 puntos 3º Premio Un vale (80 Euros para libros/CD/material deportivo)
Natalia Fernández Paramos 110 puntos Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo)
Martina Hagnell 110 puntos Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo)
Sara Rodríguez Fernández 100 puntos Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo)
Cintia Marilí Costas Pérez 70 puntos Un vale (30 Euros para libros/CD/material deportivo)

LISTAXE DE CONCURSANTES EXCLUÍDOS

Non se clasificaron por non cumpriren as Bases do Concurso os seguintes participantes:

Concursantes excluídos

Motivo

Fátima Alonso Caride 80 puntos Apdos: 5.1 e 5.3.2 das Bases
Marcia Aline Mendes 70 puntos Apdos: 5.1 e 5.3.2 das Bases
Ignacio Carrera Calvo 50 puntos Apdos: 5.1 e 5.3.2 das Bases
Zulema Fernández Villar 30 puntos Apdo: 5.1 das Bases
Mª del Pilar Sanjuás Rodríguez 10 puntos Apdo: 5.1 das Bases

BIBLIOTECA DO IES MANUEL ANTONIO 17 DE XUÑO DE 2008