Archivo de la categoría: A Biblioteca

A nosa Biblioteca

Panoramica da nosa biblioteca

Nosa biblioteca escolar non é só unha colección organizada de documentos en diferentes soportes, se non que é tamén un lugar, un espazo, cuxa distribución debe facerse con criterios pedagóxicos, adaptando ao entorno escolar as directrices e recomendacións existentes neste terreo. A biblioteca conta con espazo suficiente para que os alumnos traballen, tanto en grupos como individDistribución do andar entradaualmente. As diferentes posibilidades de uso da biblioteca se toman en consideración á hora de organizar o espazo. É importante diversificar os espazos da biblioteca, creando diferentes zonas que respondan a estas posibilidades (zona de lectura relaxada, zona de estudo, zona de audiovisuais, etc.). Nosa biblioteca conta cun espacio total de 600 m2 repartido en tres plantas, Neste momento todas as plantas estan ocupadas por mesas con sillas para se usada como salas de estdudio e lectura. En neste proxecto se contempla a reorganización dos espacios, de Distribución do andar altoforma que, en cada unha das plantas realízanse distintas funcións , así temos que no andar primeiro ou de entrada situariase, a zona de recepción e catalogación, zona de consulta de fondos; e na misma nun local aparte disporiamos de unha hemeroteca e zona de audiovisuais.No segundo andar ou entreplanta seria a zona reservada para a lectura e estudio individualizado, en donde se debe manter a maior repecto posible a os seus usuarios estando prohibido a charla o converrsación algunha.

Distribución do 2º andarO terceiro andar a súa vez dividido en dúas zonas unha das cuales esta reservada o traballo en grupo e outra un pouco mais elevada se destinara a creación do museo permanente Manuel Antonio e zona que estará reservada a sala de exposicións.